FNV MAGAZINE

Layout en opmaak van sector-edities van het FNV Magazine, in samenwerking met diverse redacteuren en fotografen. Het ledenblad van de FNV verschijnt 4x per jaar voor bijna 900.000 FNV-leden. Voor verschillende sectoren worden aparte sectoredities gemaakt.